Spoločnosť MANAG-TERMO spol. s r.o. používa cookies na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií, analýzu aktivít na tomto webe. Jeho používaním vyjadrujete súhlas s používaním cookies. Viac informácií o tom, aké súbory cookies využívame, ako ich môžete vymazať, nájdete na stránke ochrana údajov.
20.06.2014 piatok

Viessmann

Kompletná ponuka pre všetky nosiče energií a celý výkonový rozsah

Či už pre rodinné domy, bytové domy, priemyselné objekty, alebo centrálne zásobovanie teplom – Viessmann má pre každé použitie vhodné systémové riešenie výroby tepla pre všetky nosiče energií a s výkonom od 1,5 do 20 000 kW.

Ku kompletnej Viessmann ponuke partia stacionárne kotly s výkonom od 1,9 do 105 kW a nástenné kotly s výkonom od 3,8 do 6 600 kW ako aj kogeneračné zariadenia pre prevádzku na zemný plyn alebo bioplyn od 1,0 do 401 kWel prípadne od 6,0 do 549 kWth.

Ponuka regeneratívnych energických systémov zahŕňa termické solárne zariadenia s plochými alebo vákuovými kolektormi na ohrev pitnej vody, podporu vykurovania, chladenie budov, špeciálne kotly na tuhé palivo a spaľovacie zariadenia od 4 do 13 000 kW na kusové drevo, štiepku a peletky, tepelné čerpadlá od 1,5 do 2 000 kW na využitie tepla zo zeme, podzemnej vody alebo z okolitého vzduchu ako aj fotovoltické systémy. Popritom disponuje Viessmann kompletnou ponukou z oblasti biotechnológií od naprojektovania cez inžinierstvo až po manažment surovín a uvedenia do prevádzky. Takisto firma Viessmann ponúka svoje kogeneračné jednotky Vitobloc.

Komponenty regulačnej techniky a dátovej komunikácie sú takisto v našom programe ako aj systémové periférne zariadenia skladovania paliva až po radiátory a podlahové vykurovanie.

Rosiahla ponuka služieb

Viessmann ponúka svojim partnerom rozsiahlu paletu služieb, ktoré uľahčujú ich dennú prácu. To siaha od technickej pomoci, cez softvérovú ponuku zodpovedajúcu potrebám, medzi inými pre plánovanie vykurovacích zariadení, podpora reklamou a podpora predaja, až po komfortné informačné a objednávacie systémy.

Viessmann akadémia

Štrukturálna zmena na tepelnom trhu vyzdvihla efektívne technológie a obnoviteľné energetické systémy. To vedie k rozšíreniu technologického spektra a k narastajúcej potrebe kvalifikácie trhových partnerov. Túto výzvu si zobrala na starosti Viessmann akadémia. Ponúka rozsiahly školiaci a vzdelávací program kurenárom, projektantom, architektom, stavebným spoločnostiam, kominárom technické vzdelávacie zariadenia a aj vlastných zamestnancov. Každoročne sa na podujatiach ďalšieho vzdelávania Viessmann akadémie zúčastní 92 000 odborníkov z celého sveta.

Projekt trvalej udržatelnosti „Efektivita Plus“

Ako rodinný podnik v tretej generácii sa Viessmann priznáva nielen k spoločenskej zodpovednosti ale aj k zodpovednosti o bezpečnú budúcnosť ďalších generácií.
Kontinuálne zlepšenie zdrojových a ekologických opatrení v zmysle trvalo udržateľného pojednávania je preto hlavná súčasť podnikovej politiky.

V centre aktuálneho trvalo udržatelného angažovania sa stojí projekt „Efektivita Plus“, kotrý spočíva na komplexnom koncepte ochrany klímy, zodpovednom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi a istotou miesta. Tým sa dáva potvrdenie, že energetické a klimaticko-politické ciele Nemeckej spolkovej vlády (znížiť do roku 2020 spotrebu fosílnej energie o 20% a podiel obnoviteľných energií na 20% zvýšiť, ako aj emise CO2 znížit dokonca o 40 % - vzťahuje sa na hodnoty z roku 1990), sú už dnes dosiahuteľné s dostupnou technikou na trhu. Za projekt „Efektivita Plus“ získal Viessmann cenu za trvalú udržateľnosť (Nachhaltigkeitspreis) a cenu za energetickú efektívnosť (Energy Efficiency Award).