O nás ...

Prinášame teplo alebo zimu tak, aby ste vždy mali to, čo práve potrebujete. Sme špecialisti na kúrenie, klimatizácie, VZT, vodu, zemný plyn, dusík a iné technické plyny.
Ponúkame rozumné ceny a vysokú kvalitu. Tak prečo ísť ku niekomu inému ?

Vykurovanie

Ak plánujete modernizovať Vaše kúrenie alebo montovať nové, radi Vám ponúkneme a zdarma vypracujeme cenovú ponuku s najkvalitnejšími kotlami ako Viessmann, Buderus, Geminox alebo aj cenovo dostupnejšími kotlami ako napríklad Protherm.

Chladenie a klimatizácia

Klimatizácia má pozitívny vplyv na Vašu výkonnosť, zdravie a celkovú pohodu. Počas dlhých, horúcich a parných letných dní, ktoré často bývajú aj na Slovensku nič nie je hodnotnejšie ako dobrá klimatizácia!

Plyn

Poskytujeme nasledovné činnosti: vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie, dodávku a montáž plynových kotlov a ďalšie.

Vzduchotechnika

Vnútorné prostredie v dome je pre zdravie človeka veľmi dôležité, pretože v ňom trávi väčšinu svojho času. Snaha o zníženie tepelných strát viedla k obmedzeniu prirodzeného vetrania oknami. Utesnené okna však majú nedostatočnú infiltráciu a bez použitia iného systému vetrania sú z hygienického hľadiska nevyhovujúce.

Voda a kanalizácia

Voda je život. Preto by ste rozvodom pitnej vody mali venovať zvláštnu pozornosť. Čistá pitná voda je jedno z našich najcennejších bohatstiev. Ľudia, ktorí sa starajú o svoje zdravie kladú v súčasnosti na pitnú vodu čoraz väčší dôraz.

Servis a revízie

Každoročné servisné prehliadky pomôžu predĺžiť životnosť Vášho zariadenia. Naša firma skontroluje Váš systém a poradíme Vám v prípade nutných opráv a odporučíme ako správne nastaviť systém, aby pracoval čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Projekčná činnosť

Spoločnosť Manag-Termo Vám ponúka komplexné služby v oblasti projektovania technických zariadení budov pre všetky stupne projektovej dokumentácie. Ponúkame projekty na územné konanie, projekty na stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia pre jednoduché stavby, rodinné domy, bytové domy, obchodné a administratívne objekty.

Zákon o fluórovaných plynoch

Naša spoločnosť je riadnym a certifikovaným členom Slovenského zväzu chladiarenskej a klimatizačnej techniky. Máme oprávnenie na nakladanie a sme odborne spôsobilí na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi (F- plynmi) podľa zákona č. 286/2009 Z. z. § 6.

Inžinierske činnosti

Poskytujeme autorský a technický dozor; komplexné funkčné skúšky všetkých technických zariadení v budovách a ich nadväznosti, ...

Energetická certifikácia

Energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 311/2009 potrebujú spoločnosti, správcovia, vlastníci budovy, a to: vždy pri dokončení novej alebo už existujúcej budovy, po významnej obnove, pri predaji alebo prenájme.

Aktuálne akcie

Najnovšie články